चन्द्रपुर,१२ मंसिर / रौतहटका ३ स्थानीय तहको अनुदान रकम रोक्का भएको छ । समयमा नगर परिषद नगर्ने र सरकारले ल्याएको निती नमान्ने रौतहटका तीन स्थानीय तहको अनुदान रकम रोक्का भएको हो । जिल्लाका बौधीमाई नगरपालिका ,राजदेवी नगरपालिका र राजपुर नगरपालिकाको अनुदान रकम रोक्का भएको हो । स्थानीय सहरकारले ल्याउने बजेट विद्युतीय लेखाङ्रुकन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय लेखाङकन बजेट समावेश नगरिएमा संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान रोकिने गर्छ । अनुदान दिनका लागि बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली सुत्रमा लेखाङ्रुकन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रौतहटका ३ स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् । पालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउदा एकपटकमा एक चौथाइ रकम पठाइने गरेको छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइने महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका बौधीमाई नगरपालिका ,राजदेवी नगरपालिका र राजपुर नगरपालिकाको अनुदान रकम रोक्का भएको हो ।